קדם עונה – פתח תקוה טרופרס נגד כסופי הגב מזכרת בתיה