טיוטת תקנון התאקל

התאחדות הפוטבול בישראל מעוניינת לקבל את הערות הציבור לטיוטת תקנון ענף התאקל.

נוסח טיוטת התקנון מפורסם באתר ההתאחדות בכתובת: 

http://www.israel-football.co.il/ifl/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/תקנון-ענף-התאקל-טיוטה-20200405.docx

כל המעוניין להשיג, להעיר או להציע הצעות בקשר לטיוטה האמורה,  מוזמן לעשות זאת בפניה בכתב בדוא"ל:

betzalel@afi.co.il

את הפניות יש להעביר עד ליום שישי  ה-1.5.2020 בשעה 12:00. לאחר מועד זה יגובש נוסח סופי לתקנון, ככל שיוחלט לפרסמו.

יובהר כי אין באמור משום התחייבות לקבל את ההערות לגופן.