כפירי ירושלים – Jerusalem Kfirim

כפירים
בית חוץ שעה תאריך יום
כפירים ניצים 20:00 12.12.19 ה'
כפירים ציידים 20:00 1.1.20 ד'
כפירים להבות 20:00 14.1.20 ג'
עצמה כפירים 20:00 20.1.20 ב'
כפירים כרישים 20:00 5.2.20 ד'
גורילות כפירים 20:00 13.2.20 ה'
לוחמים כפירים 20:00 26.2.20 ד'
זאבים כפירים 20:00 4.3.20 ד'