לוחמי יהודה – Judean Warriors

לוחמים
בית חוץ שעה תאריך יום
לוחמים גורילות 20:00 10.12.19 ג'
להבות לוחמים 20:15 24.12.19 ג'
כרישים לוחמים 20:00 9.1.20 ה'
לוחמים עצמה 20:00 30.1.20 ה'
זאבים לוחמים 20:00 4.2.20 ג'
לוחמים כפירים 20:00 26.2.20 ד'
ניצים לוחמים 20:00 4.3.20 ד'
לוחמים ציידים 20:00 17.3.20 ג'