מזכרת בתיה גורילות – Mazkeret Batya Gorillas

גורילות
בית חוץ שעה תאריך יום
לוחמים גורילות 20:00 10.12.19 ג'
גורילות זאבים 20:00 26.12.19 ה'
גורילות ניצים 20:00 2.1.2020 ה'
גורילות ציידים 20:00 23.1.20 ה'
להבות גורילות 20:00 28.1.20 ג'
גורילות כפירים 20:00 13.2.20 ה'
כרישים גורילות 20:00 2.3.20 ב'
עצמה גורילות 20:00 16.3.20 ב'