לוח משחקים עונת 2017/2018

לוח משחקים לפי קבוצות

מיקומי מגרשים

בית חוץ Score/תוצאה Time/שעה Date/תאריך Home Away
גביע ההתאחדות (7 על 7) Kraft sports campus 16:30 10.10.2017 AFI Cup (7 on 7)
טורניר קדם-עונה Kraft sports campus 08:30 15.12.2017 Preseason tournament
איילי חיפה נצי כפר סבא  40-13 20:00 19.12.2017 Rams Hawks
לוחמי יהודה ספרטני באר שבע  0-102 20:00 20.12.2017 Warriors Spartans
מזכרת בתיה גורילות כרישי נתניה  40-6 20:00 21.12.2017 Gorillas Sharks
להבות מודיעין זאבי קרית אונו  58-6 20:00 23.12.2017 Flames Wolves
כפירי ירושלים איילי חיפה  21-8 20:00 26.12.2017 Kfirim Rams
רעם רמת השרון כרישי נתניה  34-0 20:00 27.12.2017 Thunder Sharks
ציידי עמק יזרעאל מזכרת בתיה גורילות  7-22 20:00 28.12.2017 Hunters Gorillas
זאבי קרית אונו ספרטני באר שבע  0-70 20:00 3.1.2018 Wolves Spartans
כפירי ירושלים לוחמי יהודה  26-12 19:00 4.1.2018 Kfirim Warriors
נצי כפר סבא רעם רמת השרון  0-76 20:00 6.1.2018 Hawks Thunder
איילי חיפה זאבי קרית אונו  0-42 20:00 9.1.2018 Rams Wolves
כרישי נתניה ציידי עמק יזרעאל  20-0 20:00 10.1.2018 Sharks Hunters
להבות מודיעין מזכרת בתיה גורילות  69-12 20:00 13.1.2018 Flames Gorillas
נצי כפר סבא כפירי ירושלים  6-32 20:00 16.1.2018 Hawks Kfirim
רעם רמת השרון לוחמי יהודה  56-6 20:00 17.1.2018 Thunder Warriors
ספרטני באר שבע להבות מודיעין  22-6  20:30 18.1.2018 Spartans Flames
זאבי קרית אונו כרישי נתניה  6-44  20:00  6.2.2018 Wolves Sharks
נצי כפר סבא ספרטני באר שבע  0-102 20:00 16.4.2018 Hawks Spartans
ציידי עמק יזרעאל רעם רמת השרון  6-64  20:00 24.1.2018 Hunters Thunder
מזכרת בתיה גורילות איילי חיפה  47-15 20:00 25.1.2018 Gorillas Rams
כרישי נתניה נצי כפר סבא  42-0 20:00 29.1.2018 Sharks Hawks
איילי חיפה להבות מודיעין  0-53 20:00 30.1.2018 Rams Flames
לוחמי יהודה ציידי עמק יזרעאל  54-52 20:00 31.1.2018 Warriors Hunters
זאבי קרית אונו כפירי ירושלים  14-22  20:00 1.2.2018 Wolves Kfirim
ספרטני באר שבע רעם רמת השרון  48-0  20:00 5.2.2018 Spartans Thunder
לוחמי יהודה מזכרת בתיה גורילות  12-64 19:00 7.2.2018 Warriors Gorillas
ציידי עמק יזרעאל ספרטני באר שבע  0-64  20:00 12.2.2018 Hunters Spartans
להבות מודיעין נצי כפר סבא  118-0 20:00 13.2.2018 Flames Hawks
כפירי ירושלים כרישי נתניה  24-26 20:00 14.2.2018 Kfirim Sharks
זאבי קרית אונו מזכרת בתיה גורילות  6-26  19:30 15.2.2018 Wolves Gorillas
איילי חיפה לוחמי יהודה  26-28 20:00 13.2.2018 Rams Warriors
להבות מודיעין ציידי עמק יזרעאל  102-0 20:00 20.2.2018 Flames Hunters
כפירי ירושלים רעם רמת השרון  8-48 20:00 24.2.2018 Kfirim Thunder
נצי כפר סבא מזכרת בתיה גורילות  0-66 20:00 27.2.2018 Hawks Gorillas
ספרטני באר שבע איילי חיפה  46-0 11:00 2.3.2018 Spartans Rams
רעם רמת השרון זאבי קרית אונו  50-0 20:00 3.3.2018 Thunder Wolves
כרישי נתניה לוחמי יהודה  50-28 20:00 5.3.2018 Sharks Warriors
נצי כפר סבא ציידי עמק יזרעאל  0-62 20:00 6.3.2018 Hawks Hunters
באר שבע ספרטנים כפירי ירושלים  60-2  20:00 7.3.2018 Spartans Kfirim
איילי חיפה ציידי עמק יזרעאל  30-21 19:30 13.3.2018 Rams Hunters
לוחמי יהודה זאבי קרית אונו  0-14 19:00 20.3.2018 Warriors Wolves
מזכרת בתיה גורילות כפירי ירושלים  44-0 20:00 14.3.2018 Gorillas Kfirim
רעם רמת השרון להבות מודיעין  8-72 20:00 15.3.2018 Thunder Flames
באר שבע ספרטנים כרישי נתניה  60-6  20:00 19.3.2018 Spartans Sharks
רעם רמת השרון איילי חיפה  50-16 20:00 21.3.2018 Thunder Rams
ציידי עמק יזרעאל זאבי קרית אונו  18-36  20:00 28.3.2018 Hunters Wolves
כפירי ירושלים להבות מודיעין  0-72 19:00 29.3.2018 Kfirim Flames
לוחמי יהודה נצי כפר סבא  60-0 20:00 27.3.2018 Warriors Hawks
כרישי נתניה חיפה איילים 16-38 20:00 2.4.2018 Sharks Rams
להבות מודיעין לוחמי יהודה  90-0 20:00 3.4.2018 Flames Warriors
ציידי עמק יזרעאל כפירי ירושלים  22-16  20:00 4.4.2018 Hunters Kfirim
מזכרת בתיה גורילות באר שבע ספרטנים  0-33 10:30 5.4.2018 Gorillas Spartans
זאבי קרית אונו נצי כפר סבא  38-20  20:00 9.4.2018 Wolves Hawks
כרישי נתניה להבות מודיעין  0-82 20:00 12.4.2018 Sharks Flames
מזכרת בתיה גורילות רעם רמת השרון  40-19 20:00 12.4.2018 Gorillas Thunder
רבע גמר #1 – איילי חיפה – כפירי ירושלים  12-35  19:45 וינגייט 22.4.2018 Wild Card #1
רבע גמר #2 לוחמי יהודה – זאבי קרית אונו  22-30  20:00 23.4.2018 Wild Card #2
חצי גמר #1 ציידי עמק יזרעאל – איילי חיפה  28-44  20:00 מגדל העמק 30.4.2018 Semifinal #1
חצי גמר #2 נצי כפר סבא – לוחמי יהודה  42-44  20:00 1.5.2019 Semifinal #2
גמר ליגת הנוער – נצי כפר סבא – ציידי עמק יזרעאל Kraft sports campus 19:15 10.5.2018 IHFL National Championship