לוח משחקים עונת 2018/2019

לוח משחקים לפי קבוצות

מיקומי מגרשים

 

שבוע/Week בית חוץ Score/תוצאה Time/שעה Date/תאריך Home Away
 טורניר גביע ההתאחדות  Kraft sports campus  16:00  25.9.2018  The AFI Cup
טורניר קדם-עונה Kraft sports campus 08:30 7.12.2018 Preseason tournament
שבוע 1 זאבי קרית אונו איילי חיפה  40-6 20:00 17.12.2018 Wolves Hawks
כרישי נתניה רעם רמת השרון  22-52 20:00 18.12.2018 Sharks Thunder
כפירי ירושלים להבות מודיעין  27-14 20:00 18.12.2018 Kfirim Flames
טילי ראשון לציון באר שבע ספרטנים  0-34 20:00 19.12.2018 Rockets Spartans
שבוע 2 זאבי קרית אונו רעם רמת השרון  6-22 20:00 24.12.2018 Wolves Thunder
להבות מודיעין ציידי עמק יזרעאל  26-18 20:00 12.02.2019 Flames Hunters
איילי חיפה לוחמי יהודה  0-52 20:00 26.12.2018 Warriors Rams
שבוע 3 ציידי עמק יזרעאל באר שבע ספרטנים  30-0 20:00 3.1.2018 Hunters Spartans
כרישי נתניה כפירי ירושלים  20-12 20:00 01.01.2019 Sharks Kfirim
לוחמי יהודה טילי ראשון לציון  88-6 20:00 02.01.2019 Rams Rockets
שבוע 4 זאבי קרית אונו להבות מודיעין  46-6 20:00 07.01.2019 Wolves Flames
איילי חיפה טילי ראשון לציון  38-14 20:00 08.01.2019 Warriors Rockets
רעם רמת השרון ציידי עמק יזרעאל  58-0 20:00 09.01.2019 Thunder Hunters
באר שבע ספרטנים כרישי נתניה  0-58 20:00 10.01.2019 Spartans Sharks
שבוע 5 להבות מודיעין לוחמי יהודה  0-100 20:00 15.01.2019 Flames Warriors
שבוע 6 כפירי ירושלים ציידי עמק יזרעאל  21-14 20:00 26.02.2019 Kfirim Hunters
באר שבע ספרטנים איילי חיפה  34-32 20:00  25.02.2019 Spartans Rams
כרישי נתניה זאבי קרית אונו  34-34 20:00 31.01.2019 Sharks Wolves
שבוע 7 טילי ראשון לציון כפירי ירושלים  8-39 20:00 28.01.2019 Rockets Kfirim
לוחמי יהודה רעם רמת השרון  20-14 20:00 30.01.2019 Warriors Thunder
להבות מודיעין באר שבע ספרטנים  14-20 20:00 02.02.2019 Flames Spartans
שבוע 8 ציידי עמק יזרעאל איילי חיפה  32-22 20:00 04.02.2019 Hunters Rams
טילי ראשון לציון להבות מודיעין  20-36 20:00 06.02.2019 Rockets Flames
שבוע 9 רעם רמת השרון כפירי ירושלים  30-0 20:00 11.02.2019 Thunder Kfirim
לוחמי יהודה כרישי נתניה  52-0 20:00 12.02.2019 Sharks Warriors
באר שבע ספרטנים זאבי קרית אונו  14-40 20:00 13.02.2019 Spartans Wolves
שבוע 10 ציידי עמק יזרעאל לוחמי יהודה  6-52 20:00 18.02.2019 Hunters Warriors
איילי חיפה כרישי נתניה  6-14 20:00 19.02.2019 Rams Sharks
כפירי ירושלים זאבי קרית אונו  15-50 20:00 20.02.2019 Kfirim Wolves
רעם רמת השרון טילי ראשון לציון  25-0 20:00 23.02.2019 Thunder Rockets
שבוע חופש – הקבוצות יחולקו מחדש לפי דירוג לבית עליון  (5 קבוצות) ובית תחתון (5 קבוצות)
שבוע 12 זאבי קרית אונו לוחמי יהודה 6-73 4.3.2019 20:00 Wolves Warriors
באר שבע ספרטנים טילי ראשון לציון  68-36 5.3.2019 20:00 Spartans Rockets
רעם רמת השרון זאבי קרית אונו  25-0 9.3.2019 20:00 Thunder Wolves
שבוע 13 להבות מודיעין באר שבע ספרטנים  24-0 12.3.2019 20:00 Flames Spartans
איילי חיפה ציידי עמק יזרעאל  44-14 13.3.2019 20:00 Rams Hunters
לוחמי יהודה כרישי נתניה 25-0 14.3.2019 20:00 Warriors Sharks
רעם רמת השרון כפירי ירושלים  40-21 16.3.2018 20:00 Thunder Kfirim
שבוע 14 ציידי עמק יזרעאל באר שבע ספרטנים  68-40 18.3.2019 20:00 Hunters Spartans
טילי ראשון לציון איילי חיפה  44-34 19.3.2019 20:00 Rockets Rams
שבוע 15 זאבי קרית אונו כרישי נתניה  40-24 27.3.2018 20:00 Wolves Sharks
להבות מודיעין טילי ראשון לציון  56-28 26.3.2019 20:00 Flames Rockets
כפירי ירושלים לוחמי יהודה  7-50 28.3.2018 20:00 Kfirim Warriors
שבוע 16 ציידי עמק יזרעאל להבות מודיעין  32-48 1.4.2019 20:00 Hunters Flames
באר שבע ספרטנים איילי חיפה 22-26 2.4.2019 20:00 Spartans Rams
לוחמי יהודה רעם רמת השרון  34-8 3.4.2019 20:00 Warriors Thunder
כרישי נתניה כפירי ירושלים  0-14 4.4.2019 20:00 Sharks Kfirim
שבוע 17 טילי ראשון לציון ציידי עמק יזרעאל  32-58 8.4.2019 20:00 Rockets Hunters
כפירי ירושלים זאבי קרית אונו  25-18 10.4.2018 20:00 Kfirim Wolves
כרישי נתניה רעם רמת השרון  8-56 11.4.2019 20:00 Sharks Thunder
איילי חיפה להבות מודיעין  32-20 12.4.2019 11:00 Rams Flames
 Wolves – Hunters זאבי קרית אונו – ציידי עמק יזרעאל  14-98  20:00 16.04.2019 Wild Card #1
 Kfirim – Sharks כפירי ירושלים – כרישי נתניה  6-19  20:00 17.04.2019 Wild Card #2
חצי גמר #1 – רעם רמת השרון – זאבי קרית אונו  14-16  20:00 29.04.2019 Semifinal #1
חצי גמר #2 – לוחמי יהודה – כפירי ירושלים  3-50  20:00 30.04.2019 Semifinal #2
גמר ליגת הנוער – לוחמי יהודה – רעם רמת השרון 6-28 19:15 06.05.2019 IHFL National Championship