איילי חיפה – לוחמי יהודה

מחצית שניה:

מחצית ראשונה: