לוח משחקים עונת 2020/2021

לוח משחקים לפי קבוצות


שבוע/Week בית חוץ Score/תוצאה Time/שעה Date/תאריך Home Away
שבוע 1 להבות מודיעין זאבי קרית אונו  0-32 20:00 03/05/2021 Flames Wolves
עצמה כרמיאל ניצי רמת השרון  13-38 20:00 04/05/2021 Otzma Hawks
כרישי נתניה כפירי ירושלים  42-19 20:00 05/05/2021 Sharks Kfirim
שבוע 2 להבות מודיעין ניצי רמת השרון  3-28 20:00 15/06/2021 Flames Hawks
איילי חיפה כפירי ירושלים  ט. 0-25 20:00 12/05/2021 Rams Kfirim
זאבי קרית אונו עצמה כרמיאל  34-26 20:00 16/06/2021 Wolves Otzma
שבוע 3 עצמה כרמיאל להבות מודיעין  נדחה 20:15 05/07/2021 Otzma Flames
ניצי רמת השרון כרישי נתניה  נדחה 20:00 07/07/2021 Hawks Sharks
איילי חיפה זאבי קרית אונו  ט. 0-25 20:00 08/07/2021 Rams Wolves
שבוע 4 שבוע השלמות
שבוע 5 זאבי קרית אונו ניצי רמת השרון  8-14 20:00 31/05/2021 Wolves Hawks
כרישי נתניה איילי חיפה  82-0 20:00 01/06/2021 Sharks Rams
כפירי ירושלים עצמה כרמיאל  70-0 20:00 02/06/2021 Kfirim Otzma
שבוע 6 להבות מודיעין כרישי נתניה  20-28 20:00 07/06/2021 Flames Sharks
עצמה כרמיאל איילי חיפה  42-0 20:00 08/06/2021 Otzma Rams
כפירי ירושלים זאבי קרית אונו  17-12 20:00 09/06/2021 Kfirim Wolves
שבוע 7 שבוע השלמות
שבוע 8 איילי חיפה להבות מודיעין  ט. 0-25 20:00 21/06/2021 Rams Flames
כרישי נתניה עצמה כרמיאל  ט. 0-25 20:00 22/06/2021 Sharks Otzma
ניצי רמת השרון כפירי ירושלים  16-7 20:00 23/06/2021 Hawks Kfirim
שבוע 9 זאבי קרית אונו כרישי נתניה  30-24 20:00 28/06/2021 Wolves Sharks
ניצי רמת השרון איילי חיפה  ט. 25-0 20:00 29/06/2021 Hawks Rams
כפירי ירושלים להבות מודיעין  72-0 20:00 30/06/2021 Kfirim Flames